LogoHeader2

LogoHeadermobilna

  • Почетак
  • ИНСТИТУТ
  • Клиника за интезивну медицину и васкуларне болести плућа

Клиника за интензивну медицину и васкуларне болести плућа

Одељење за интензивну негу и интоксикације - Ниво 3

Одељење за интензивну негу и интоксикације –ниво III (Intensive Care Unit - ICU) је део Клинке за ургентну пулмологију на коме се лече критично оболели, болесници са дисфункцијом једног или више органских система, превасходно респираторног и кардиоваскуларног.

Располаже са пет болесничких кревета уз могућност вентилаторне потпоре, неинвазивног и инвазивног хемодинамског мониторнинга (крвни притисак, срчана фреквенца, сатурација, број респирација, сатна диуреза, телесна температура). У стандардној употреби су и портабилни апарат за ехокардиографију, бронхоскоп и апарати за континуирану замену бубрежне функције.

Лекари су ангажовани и у Кабинету за инвазивну дијагностику и лечење, који је намењен за инвазивне хемодинамске процедуре (катетеризација десног срца, перикардиоцентеза, пласирање портова, cava филтера, cava стентова, пласирање ECMO катетера и ECOS катетера, тромбоаспирација, пулмонална ангиографија, балон пулмонална ангиопластика, емболизација плућних артерија).

На одељењу је запослено 6 лекара – троје специјалиста (Доц. др Јован Матијашевић, др сци. мед Урош Батрановић и асист. др Срђан Гавриловић) и три специјализанта интерне медицине (др Владимир Чарапић, др Светислава Милић и др Ана Андријевић), као  и 21 медицинска сестра/техничар. Чланови су Друштва интензивиста Србије и Европског удружења интензивиста. Боравили су на усавршавањима у Сједињеним Америчким Државама Mayo Clinic у Рочестеру и Универзитету у Питсбургу), у  Италији и другим земљама. Поред великог искуства у бављењу клиничким студијама и међународним пројектима, део су  глобалног пројекта iCertain, који чини преко 40 земаља из целог света на челу са “Mayo” клиником, а Институт за плућне болести Војводине представља координациони центар.

Начелник Одељења за интензивну негу и интоксикације је Доц. др Јован Матијашевић, специјалиста интерне медицине, а главна медицинска сестра је Маја Станојевић, дипломирани организатор здравствене неге.

III kl

Одељење за интензивну негу – Ниво 2

Одељење Интензивне неге - Ниво II је модерна респираторна јединица Клинике за Ургентну пулмологију ИПБВ конципирана према препорукама Европског удружења интензивиста. Одељење броји пет болесничких постеља са могућношћу инвазивног и неинвазивног праћења виталних параметара као и две постеље за смештај болесника који због мултирезистентних узрочника захтевају мере изолације. На овом Одељењу се збрињавају критично оболели пулмолошки болесници, а у складу са добром клиничком праксом у области интензивне медицине.

Одељење је технички опремљено у складу са европским стандардима и пружа могућности континуираног мониторинга виталних параметара, укључујући хемодинамски профил пацијента.
На Одељењу Интензивне неге - Ниво II примењује се и неинвазивна вентилација у складу са индикацијама, а према протоколу Европског Респираторног Удружења (European Respiratory Society).

Запослени на Одељењу Интензивне неге - Ниво II су начелник проф. др сц. мед. Душанка Обрадовић, интерниста-пулмолог, актуелни шеф Катедре за интерну медицину, потом Асист. др сц. мед. Биљана Јовеш, интерниста-пулмолог и др Ивана Вујовић, клинички лекар, те главна сестра Одељења Дубравка Ђорђевић.

Одељење за тромбоемболије плућа

На Одељењу за тромбоемболије плућа лече се оболели од плућне тромбоемболије (PE) и дубоке венске тромбозе (DVT). Након клиничког прегледа болесника и процене клиничке вероватноће постојања PE и DVT одмах се приступа дијагностичким процедурама. Раде се РТГ преглед плућа, гасна анализа, ЕКГ, ехокардиографија, Д-димер, коагулациони статус, ензимски и биохемијски статус. Ако на основу тих тестова постоји сумња на плућну тромбоемболију, дијагноза се потврђује и са CTPA – компјутеризованом плућном ангиографијом и перфузионом сцинтиграфијом плућа. Упоредо са дијагностиком плућне тромбоемболије, настоји се утврдити и исходиште тромба ултрасонографским прегледом вена доњих екстремитета. Ако се исходиште тромба утврди, у консултацији са васкуларним хирургом, одлучује се о потреби васкуларне операције или о уградњи вена кава филтера у циљу превенције рецидива плућне тромбоемболије.

Након што се основним дијагностичким тестовима потврди клиничка сумња на плућну тромбоемболију, започиње се лечење које зависи од масивности плућне тромбоемболије. Масивна плућна тромбоемболија лечи се фибринолитичком терапијом уз мониторисање пацијента у Интензивној јединици Клинике за ургентну пулмологију. Стабилизовани болесници и болесници са немасивном плућном тромбоемболијом се лече антикоагулантном терапијом (нефракционисаним и нискомолекуларним хепарином). Потом болеснике преводимо на оралну антикоагулантну терапију, контролишемо протромбинско време и када се постигне терапијски ефекат, даље контроле се спроводе у Амбуланти за превенцију тромбозе Поликлинике Института и то седам до десет дана након отпуста и током првог месеца, а касније, када је терапија добро регулисана, једном месечно. У случају да болесник нема контраиндикација за нове оралне антикоагулансе исти се уводе, на тај начин скраћена је дужина болничког лечења и контроле болесника се спроводе свако три месеца. Ако на примењену терапију не дође до резолуције тромба у плућним артеријама настаје хронична плућна хипертензија након плућне тромбоемболије. Ово стање се проценјује 3 до 6 месеца након акутне PE (ехокардиографијом, катетеризацијом десног срца, CTPA и перфузионом сцинтиграфијом) на основу наведених претрага поставља се индикација за ендартеректомију која је златни стандард у терапији CTEPH, ако су зачепљене веће гране артерије пулмоналис, а ако су исклјучене периферне гране индикована је плућна балон ангиопластика. Наведене процедуре се раде у специјализованим центрима који су одређени од стране међународног удружења за CTEPH.

С обзиром да се венски тромбоемболизам јавља као компликација других обољења, операција, траума, инфекције, малигнитета, тромбофилије постоји тесна сарадња са другим клиникама Института, клиникама Клиничког центра у Новом Саду и Службом за хемостазу и тромбозу.

Начелник одељења је субспецијалиста пулмолог др Јадранка Вучићевић Тробок, прим.

Сарадници: субспецијалиста пулмолог др Сандра Пековић, интерниста др Станислава Совиљ-Гмизић, лекар на специјализацији из интерне медицине др Милица Мирић.

Одељење за плућну хипертензију и хронично плућно срце - Ниво 1

Као саставни део Клинике за ургентну пулмологију предвиђено је за брзо збрињавање и лечење пацијената са акутно/хрoничном респираторном инсуфицијенцијом, најчешће као последицом хроничне опструктивне болести плућа (ХОБП), декомпензације десног срца или комбиноване кардиореспираторне болести. Код оваквих болесника често постоји потреба за неинвазивном механичком вентилацијом уз осталу медикаментозну и супоративну терапију. Такође, дијагностика и решавање основног узрока болести даљи су кораци код пацијената који су прошли збрињавање у јединици интензивне или полуинтензивене неге и настваљају лечење на клиничком одељењу.

У оквиру одељења уназад пет година посебно се дијагностикују и лече пацијенти са примарном плућном хипертензијом (ПАХ). Дијагностика и праћење ових пацијената спроводи се у складу са светским смерницама и у сарадњи са другим центрима у земљи и иностранству (Клинички центар Србије, AKH Клиника у Бечу). Највећи део дијагностичких процедура могуће је урадити у кратком року укључујући и катетеризацију десног срца која је „златни стандард“ и која се спроводи у јединици интензивне неге.

Као једини референтни центар за ПАХ у Војводини, упорним залагањем и у сарадњи са Министарством задравља успели смо да овим пацијентима обезбедимо и један део савремене специфичне ПАХ терапије. Тренутно су доступне две групе лекова: фосфодиестераза инхибитори 5 рецептора (силденафил) и антагонисти ендоленин 1 рецептора (босентан), а у оквиру клиничких студија могуће су и додатне комбинације код селектованих пацијената. Сви лекови додељују се након разматрања и конзилијарном одлуком Комисије за плућну хипертензију чији је председник проф. др Илија Андријевић.

Начелник одељења: Проф. др Илија Андријевић

Одељенски лекари: др Стоја Крунић - специјалиста пнеумофтизиолог и др сци. мед Сенка Милутинов - интерниста пулмолог

Кабинет за инванзивну дијагностику и лечење

FaLang translation system by Faboba

Руководилац Клинике:

Проф. др сци. мед. Јован Матијашевић

Главни медицински техничар: Маја Станојевић

 

 

Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567