LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Институт данас

Институт за плућне болести Војводине налази се у Сремској Каменици, у непосредној близини Новог Сада, на десној обали Дунава, у живописном амбијенту подножја Фрушке горе. Окружен је великим парком са бујним зеленилом и ретким биљним врстама, а смештен на подручју укрштања различитих ваздушних струјања, што му даје карактеристике природне ваздушне бање.

Своје прве пацијенте, примио је 1960. године. Уз постојан и брз развој, Институт је данас модерна здравствена, образовна и научноистраживачка установа којом управља и руководи Проф. др сц. мед. Илија Андријевић.

Расположивост смештајног капацитета на клиникама је 312 болесничких постеља, што омогућује хоспитализацију преко 7000 болесника годишње.

Институт располаже савременом медицинском опремом за дијагностику и лечење, те компетентним медицинским особљем, чија стручност, искуство и ефикасност, као и континуирано стручно усавршавање омогућују примену савремених метода дијагностике и лечења.

Организациону структуру Института чине клинике, заједничке медицинске службе и ѕаједничке немедицинске службе

КЛИНИКЕ:

 • Клиника за опструктивне болести плућа и акутне пнеумопатије
 • Клиника за грануломатозне и интерстицијумске болести плућа
 • Клиника за ургентну пулмологију
 • Клиника за пулмолошку онкологију
 • Клиника за грудну хирургију

ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ:

 • Служба за пријем и збрињавање ургентних стања, специјалистичко-консултативне прегледе и дијагностоку обраду
 • Служба за радиотерапију
 • Служба за радиолошку дијагностику
 • Служба за патолошко-анатомску и молекуларну дијагностику
 • Служба за биохемијску дијагностику
 • Служба за микробиолошку дијагностику
 • Служба за патофизиологију дисања и респираторне поремећаје током спавања
 • Служба за физикалну медицину и рехабилитацију
 • Одсек за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику
 • Одсек за клиничка истраживања
 • Болничка апотека

ЗАЈЕДНИЧКЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ

 • Служба за правне, кадровске и административне послове
 • Служба за економско-финансијске послове
 • Служба за техничке и друге сличне послове

Институт за плућне болести Војводине има значај и улогу наставне базе Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду. У Институту се одвија додипломска настава, на српском и енглеском језику, за студенте опште медицине, стоматологије, здравствене неге, као и последипломска настава, за стицање специјализације из интерне медицине, хирургије, ургентне медицине, патологије, радиологије и медицинске биохемије, или за стицање академских звања магистра и доктора наука.

Медицинско особље Института активно учествује на бројним стручним семинарима у земљи и у иностранству. Лекари Института одржавају континуирану стручну сарадњу са пулмолошким клиникама у земљи и у иностранству: у Есену (Немачка), Модени (Италија), Питсбургу и у Чикагу (САД). Посебну стручну сарадњу Институт је изградио и одржава са медицинским факултетима у Сегедину и Будимпешти.

FaLang translation system by Faboba
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567