LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Одсек за клиничка истраживања

Одсек за клиничка истраживања (Clinical Trials Unit) Института за плућне болести Војводине своју делатност координише са свим осталим деловима Института (клиникама, центрима) у циљу унапређења научне, истраживачке и публикационе делатности.

     Основне делатности:

  1. Координација клиничких студија које се изводе у Институту. Јединствен централизовани приступ клиничким студијама обезбеђује јединствену и брзу процену адекватности клиничке студије, њен научно оправдан дизајн, етичност као и комерцијалну исплативост. Централизован начин комуникације са CRO фирмама обезбеђује брзу реализацију и каналисање ресурса Института (упосленост главних истраживача, координатора, под-истраживача), обезбеђује брзо и ефикасно прослеђивање feasibility упитника (упитника изводљивости) и реализацију клиничке студије. CTU пружа логистичку подршку истраживачима из свих области пулмологије који ту помоћ затраже.

  1. Вођење пројеката. Дизајнирање пројеката из домена пулмологије и пријављавање релевантним институцијама које су даваоци стипендија уз координацију са Медицинским факултетом и Универзитетом у Новом Саду као и организација мреже сарадника из европских и осталих међународних медицинских институција је такође једна од делатности CTU. Сарадња са координаторима из осталих области пулмологије у оквиру Института за плућне болести Војводине, Секретаријатом за науку Војводине, Министарством здравља Републике Србије и организовање састанака научног карактера са сарадницима са Универзитета у Новом Саду, мрежних универзитета из ЕУ као и директна сарадња са Канцеларијом Војводине у Бриселу и Европском Комисијом.

  1. Дизајн институционалних клиничких студија. Дизајнирање и организовање локалних клиничких академских трајала са циљем да резултирају публикацијом у иностраном часопису са импакт фактором је такође у склопу делатности CTU. Концепт студија је на спољашњим сарадницима CTU, који своје предлоге износе у CTU и заједно дизајнирају трајал. Свака студија која се дизајнира у CTU мора бити усклађена са смерницама за спровођење клиничких студија која су најбоље објашњене од стране Legislation Council-a Велике Британије  (The Medicines for Human Use (Clinical Trials) Regulations). Сви трајали унутар Института морају да задовоље основне пропозиције клиничких студија у складу са „International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)” како би могле бити публиковане.

  1. Координација међународних академских непрофитних студија. Постоји велики интерес за заједничка истраживања Института и великих међународних истраживачких конзорцијума. CTU такође обезбеђује подршку младим истраживачима за добијање стипендија ERS, IASLC, ATS или неких других удружења за чије стипендије истраживачи желе да апликују.

  2. Публикације. CTU се труди да обезбеди редовност публиковања из домена пулмологије у међународним часописима са импакт фактором као и да пружи подршку другим истраживачима из Института у виду рецензије чланака, усаглашавања чланка са ICMJE, одабира публикације и рецензената.

FaLang translation system by Faboba

Шеф Одсека:

Доц. др сци. мед. Бојан Зарић

 

 

Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567