LogoHeader2

LogoHeadermobilna

ЦЈН - Квартални извештај

ЈН 404-1-110/19-28 Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину - I квартал

ЈН 404-1-110/19-40, ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ - I квартал

ЈН 404-1-110/20-3, ОРИГИНАЛНИ И ИНОВАТИВНИ ЛЕКОВИ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-2, ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-100, ЛЕК ФИТОМЕНАДИОН (ВИТАМИН К1) 2МГ И 10МГ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-98, ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-84, ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ А И А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020 ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-41, ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Ц, ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-28, ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-15, ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д, ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-4, РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-15 - ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-28 - ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-41 - ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Ц ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-84 - ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ А И ЛИСТЕ А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-100 - ЛЕК FITOMENADION (ВИТАМИН К1) 2mg И 10mg ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-2 - ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-3 - ОРИГИНАЛНИ И ИНОВАТИВНИ ЛЕКОВИ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-16 - ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-52 - ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-4, РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-4, РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.


 2021

404-1-110/19-84 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - лекови са листе A и листе А1 листе лекова

404-1-110/20-2 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - лекови са листе лекова за осигурана лица фонда

404-1-110/20-3 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - оригинални и иновативни лекови за осигурана лица фонда

404-1-110/20-16 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - јавна набавка лекова за лечење ретких болести

404-1-110/20-20 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - цитостатици са листе Б и листе Д листе лекова за осигурана лица фонда

404-1-110/20-41 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - лекови са листе Ц листе лекова

404-1-110/20-46 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - лекови са листе Б и листе Д листе лекова за осигурана лица фонда

404-1-110/20-52 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - јавна набавка лекова за лечење ретких болести

404-1-110/20-53 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - јавна набавка лекова са листе А и листе А1 листе лекова за лекове за осигурана лица фонда

FaLang translation system by Faboba
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567