LogoHeader2

LogoHeadermobilna

 • Home
 • Proffesional Public
 • Health Care

Здравствена нега

 Дефиниција здравља: "Здравље представља телесно, душевно, социјално и економско благостање, а не само одсуство болести и неспособност за рад" (Светска здравствена организација)

Здравствена нега је професионално подручје рада медицинских сестара у пружању помоћи појединцу, групи.

Задаци здравствене неге:

 • одржавање хигијене болесника и његове околине,
 • исхрана болесника,
 • посматрање болесника и уочавање знакова који карактеришу обољења, као и ургентних, који захтевају хитну лекарску интервенцију,
 • медицинско -технички подухвати, који се спроводе у току лечења и неге болесника и
 • здравствено васпитање болесника.

Процес здравствене неге се одвија у четири узaстопне етапе:

 • процена,
 • планирање,
 • примена и
 • евалуација исхода.

Принципи здравствене неге:

 • принцип хуманости
 • принцип поштовања личности

Сестринство се све више у свету почиње схватати као дисциплина која има препознатљив програм деловања и која је независна од других дисципплина у саставу здравствене заштите.

Бити медицинска сестра је јединстве позив који тражи оно најлепше у људском бићу - хуманост и преданост позиву.

Медицинска сестра мора бити емоционално зрела и стабилна особа како би могла разумети и носити се са људским патњама, хитним стањима и здравственим проблемима.

Циљ сестринства је да помаже човеку у подручју здравствене неге од зачећа до смрти, те да му помогне да прихвати себе какав јесте, да достојанствено живи.

FaLang translation system by Faboba
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567