LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

  • Početak
  • INSTITUT
  • Zajedničke medicinske službe

Zajedničke medicinske službe

Zajedničke medicinske službe su samostalne organizacione jedinice u sastavu Instituta za plućne bolesti Vojvodine. Iako su funkcionalno odvojene, postoji tesna saradnja i neposredna komunikacija sa klinikama u Institutu.

U službama se pružaju usluge kompletne funkcionalne i laboratorijske dijagnostike, a ona je sastavni deo procesa dijagnostičke obrade pacijenata na klinikama, u kojem je tačna i pravovremena dijagnoza preduslov za njihovo adekvatno i uspešno lečenje.

Osim bolničkim pacijentima, usluge službi dostupne su i onim vanbolničkim, ambulantnim.

Pored dijagnostičkih službi, Institut u svom sastavu ima Službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, gde se sprovodi fizikalna terapija i rehabilitacija plućnih bolesnika, Službu za radioterapiju i Odsek za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku.

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567