LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Poštovani pacijenti,

Poštovani pacijenti,

Pored prava koja su vam zagarantovana Zakonom o pravima pacijenata, dužni ste da se pridržavate opštih akata naše zdravstvene ustanove o uslovima boravka i ponašanja u njoj, odnosno da poštujete kućni red.

Poštovanje kućnog reda od izuzetne je važnosti zbog organizacije dnevnog rada, u okviru kojeg se sprovode dijagnostičke i terapijske procedure, a one su sastavni deo procesa vašeg lečenja.

Poštovanje kućnog reda omogućuje dobru saradnju između vas i osoblja koje vas leči.

Primerak kućnog reda (priložen u nastavku) nalazi se u svakoj bolesničkoj sobi na vidnom mestu. Ukoliko niste u mogućnosti da ga iz bilo kog razloga pročitate ili razumete, zamolite svoju medicinsku sestru da ona to učini za vas.

Hvala na razumevanju!

VREME POSETA

Posete bolesnicima su dozvoljene svakim danom od 15 do 17 časova. Nije preporučljivo u posetu dovoditi decu mlađu od 8 godina. Posete bolesnicima na intenzivnoj nezi nisu dozvoljene. U vreme epidemijskih infekcija posete nisu dozvoljene. Posete bolesnicima koji se nalaze pod sudskom istragom, dozvoljene su samo uz odobrenje suda.

Sremska Kamenica, april 2022. g.

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567